Zakres usług


Zakres usług jakie świadczymy, obejmuje:

  1. consulting

– pomoc w ocenie przydatności terenu dla celów zamierzenia budowlanego, wsparcie w rozmowach dotyczących planowanych inwestycji budowlanych z władzami lokalnymi,

– analizy zapisów planów miejscowych w kontekście zamierzenia budowlanego,

– przygotowywanie koncepcji do planów miejscowych i wniosków w zakresie zmian do planów miejscowych,

– przygotowywanie koncepcji i wniosków o ustalenie warunków zabudowy w przypadku braku planu miejscowego oraz pomoc w jej uzyskaniu,

– przygotowywanie dokumentacji i wniosków oraz pomoc w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym,

– przygotowywanie dokumentów i wniosków oraz pomoc w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

– pozyskiwanie w imieniu Inwestora warunków technicznych przyłączeń do sieci zewnętrznych,

– doradztwo techniczne,

– inwentaryzacje.

  1. usługi projektowe

– koncepcje architektoniczno-budowlane,

– projekty zagospodarowania terenu,

– projektowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych indywidualnych,

– projektowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

– projektowanie budynków użyteczności publicznej,

– projektowanie obiektów usługowych,

– projektowanie obiektów przemysłowych,

  • projekty sieciowe (wod.- kan., gaz),
  • projekty z zakresu instalacji elektrycznej, przyłącza, wlz itp.
  • projekty klimatyzacji.

– nadzory autorskie.

3. Project management

– na życzenie Inwestora świadczymy usługi kompleksowej obsługi inwestycji i procesów budowlanych od koncepcji do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

– doradztwo budowlane, prowadzenie przetargów, negocjacje, organizacja inwestycji, nadzór techniczny,

  1. sprzedaż projektów powtarzalnych

– oferta naszych projektów na zakładce projekty/ projekty powtarzalne domów jednorodzinnych.

  1. Oferujemy również projekty:

– nowoczesnych instalacji grzewczych (kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe),

-kotłowni gazowych , olejowych i na paliwo stałe (małej oraz dużej mocy),

-instalacji gazowych oraz na gaz płynny LPG,

-instalacji wod.-kan,

Zapraszamy do naszego Biura, można się z nami skontaktować telefonicznie lub drogą mailową.